Kutya nélkül

Így kutya, a kutya, legjobb kutya, egy kutya idiótát kutya,
30 kutya, másodpercen kutya, át kutya, elfoglalni kutya.

 
 
Most olvasd el újra kutya nélkül.

 

:D